Valorizacija i prezentacija kulturne baštine kroz tematske rute

Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima je program koji koristi sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova a provode ga Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Program obuhvaća urbanu regeneraciju 5 pilot područja-malih gradova putem Intervencijskih planova. Jedan od pilot područja je i Grad Benkovac sa svojim projektima koji doprinose razvojnim prioritetima i ciljevima.

Jedan od projekata koji su dio Intervencijskog plana Grada Benkovaca je i „Razvoj tematskih ruta starih antičkih i srednjovjekovnih gradova na prostoru grada Benkovca – od Mora do Velebita preko Ravnih kotara i Bukovice“ ukupne vrijednosti 12.500.000,00 kuna.

Ugovoreni iznos od 998.950,00 kuna u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima“ namijenjen je  za izradu projektne dokumentacije  s  85 %  sufinanciranja Europskog fonda za regionalni razvoj.

Grad Benkovac ima mnogo potencijala za postati atraktivno i dobro posjećeno turističko odrediše. Njegov položaj u blizini velikih turističkih središta kao i blizina mora i postojanje turističkih atrakcija (većinom prirodnih, ali i kulturnih) ga svrstavaju u gradove koji izgradnjom turističke infrastrukture i valorizacijom postojećih znamenitosti koje trenutno nisu stavljene u turističku funkciju imaju mogućnost repozicioniranja u turističke destinacije.

Realizacijom ovoga projekta, potaknut će se razvoj turizma kroz obnovu, valorizaciju, prezentaciju i interpretaciju kulturne baštine na putu od mora do Velebita kroz Ravne Kotare i Bukovicu te razvoj mreže biciklističkih i pješačkih staza u službi te interpretacije. Izgradit će se i obnoviti kulturna i turističko – rekreativna infrastruktura (bunari, biciklističke i treking staze, vidikovce, značajne kuće-muzeje, crkvice, špilje) na području Grada Benkovca te uvezati prirodne i kulturne znamenitosti benkovačkog kraja mrežom tematskih ruta/puteva doprinoseći stvaranju novih sadržaja za posjetitelje, a time i proširenju turističke ponude, produženju sezone i povećanju prihoda od turizma. Osim valorizacije  baštine benkovačkog kraja, potaknuti će se lokalni MSP-i i OPG-i na gospodarsku aktivnost te osigurati uvjete za ostanak mladih obitelji u Benkovcu.

U sklopu projektnih aktivnosti izrađeno je programsko rješenje, a u tijeku je izrada projektne dokumentacije: Izrada glavnih projekata za osamnaest (18) odmorišnih točaka, Izrada elaborata uređenja za (6) biciklističkih staza, Izrada geodetskih elaborata za osamnaest (18) odmorišnih točaka te izrada studije izvedivosti.

Nakon izrade projektne dokumentacije, projekt će se prijaviti na natječaj za izgradnju.

Opći ciljevi  projekta:

  • 1. PROSTORNI CILJ  –  Iskoristiti potencijale prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje  i održivo korištenje prostornih resursa 
  • 2DRUŠTVENI CILJ– Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih kotara i Bukovice te povećati životni standard građana
  • 3. GOSPODARSKI CILJ-  Povećati kapacitete  na području Grada Benkovca za razvoja malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *