Kako smo ispravljali Pisin toranj – seminari

18.01.2018. Demonstracija rada u sustavu za učenje Moodle – Mirko Duić
19.01.2018. Poučavanje informacijske pismenosti unutar nastavnih predmeta – Mate Jurić
25.01.2018. Informacijske ustanove – Mirko Duić
26.01.2018. Opće upoznavanje s informacijskim izvorima – Nevenka Kalebić
13.02.2018. Struktura i elementi publikacija – Nevenka Kalebić
27.02.2018. Znanstveni časopisi: kvalitetni izvori za nastavu i istraživanja – Mirko Duić
13.03.2018. Proces pretraživanja informacija putem kataloga – Zrinka Džoić
27.03. 2018. Pristupi poučavanju informacijske pismenosti u nastavi – Zrinka Džoić
19.04.2018. Strategije pretraživanja – Nikolina Peša Pavlović
14.05.2018. Pretraživanje obrazovnih sadržaja – Nikolina Peša Pavlović
13.09.2018. Priprema, izrada, objava i dijeljenje digitalnih informacijskih proizvoda – Franjo Pehar
24.10.2018. Priprema, izrada, objava i dijeljenje digitalnih informacijskih proizvoda – praktični dio – Franjo Pehar
22.11.2018. Čitanje i učenje u digitalnom okruženju – Mate Jurić
12.12.2018. Upravljanje referencama – Krešimir Zauder
18.01.2018. Proces učenja i poučavanja – Franjo Pehar

10.05.2018. Izrada filma – Mirko Duić
11.05. 2018. Opće upoznavanje informacijskih izvora – Nevenka Kalebić
04.06.2018. Izrada filma – Mirko Duić
05.06.2018. Opće upoznavanje informacijskih izvora – Nevenka Kalebić
25.09.2018. Filmska izražajna sredstva – Mirko Duić
26.09.2018. Oblikovanje i citiranje znanstvenih i stručnih radova – Nevenka Kalebić
17.10.2018. Filmska izražajna sredstva – Mirko Duić
18.10.2018. Oblikovanje i citiranje znanstvenih i stručnih radova – Nevenka Kalebić
28.11.2018. Html i CSS – Franjo Pehar
29.11.2018. Programiranje i informacijska pismenost – Krešimir Zauder
10.12.2018. Web aplikacije – Franjo Pehar

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *